CHI TIẾT SẢN PHẨM

Balo Sinh Viên

Hogan SUL 2P

Giá bán: 2.200.000

Number of people: 2 P.
Pack Size: 45 x 15 cm
Tent footprint: 3,3 m²
Inner tent footprint: 2,8 m²
Linkage: NFL featherlight 8,7 mm
Total Weight: 1450,00 g

 
 
 
 
 
 

 

Lưu

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI